Tag Archives: Vim

Sürüm Yönetimi

Git Farklarını Yan Yana Karşılaştırmak

Geliştirme yaptığınız projede değişiklik yaptığınız program blokları belirli bir büyüklüğün üstünde olduğunda git diff, zaman zaman değişimi alakasız bir bloğun içinde yapılmışcasına gösterir.

Pek çok IDE side by side karşılaştırmayı destekler. Ancak sizde benim gibi vim veya türevi text editörlerini kullanıyorsanız vimdiff ile yanyana karşılaştırma işlemini rahatlıkla yapabilirsiniz.

Kullanım:

 $ git difftool --tool=vimdiff 

Ekran Görüntüsü :
Screenshot from 2013-09-19 15:05:34