Django Uygulamalarının Apache Üzerinde Sanal Ortam (virtualenv) İle Birlikte Çalıştırılması

Share Button

Django framework ile geliştirdiğiniz python uygulamalarınızı, apache2 üzerinde virtualenv ile birlikte çalıştırmak için aşağıdaki işlemleri sırasıyla gerçekleştirmelisiniz.

– Şayet sunucunuzda mevcut bir apache kurulumu varsa aşağıdaki apache bileşenlerinin kurulumunu gerçekleştiriniz.

$ sudo apt-get install apache2.2-common apache2-mpm-prefork apache2-utils libexpat1 ssl-cert

– Apache yi restart ediniz ve tarayıcınızdan istek göndererek halen sorunsuz ve çalışır durumda olduğundan emin olunuz.

$ sudo /etc/init.d/apache2 restart

– Apache için wsgi modülünün kurulumunu gerçekleştiriniz.

$ sudo apt-get install libapache2-mod-wsgi

– Virtual environment üstündeki python projeniz için /etc/apache2/sites-available/ dizininde aşağıdaki gibi yeni bir sanal host dosyası oluşturunuz. (Örnek dosyamızın adi sizinsite.com olsun)


  ServerName sizinsite.com
  ServerAlias www.sizinsite.com
  WSGIScriptAlias / /var/www/sizinsitecom-env/project/sizinsitecom-src/wsgi.py
  WSGIProcessGroup sizinsitecom
  WSGIDaemonProcess sizinsitecom processes=5 python-path=/var/www/sizinsitecom-env/project/sizinsitecom-src:/var/www/sizinsitecom-env/lib/python2.7/site-packages threads=1
  Alias /static/ /var/www/sizinsitecom-env/project/sizinsitecom-src/static/
  
    
      Order deny,allow
      allow from all
    
  
  
    Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
    AllowOverride All
    Order allow,deny
    allow from all
  


  ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/sizinsitecom-error.log

  # Possible values include: debug, info, notice, warn, error, crit,
  # alert, emerg.
  LogLevel warn

  CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/sizinsite-access.log combined


– sanal host u aktif hale getirin.

$ sudo a2ensite sizinsite.com

– Yeni sanal host un aktif olması için apache servisini yeniden başlatın veya konfigürasyonu reload edin.

$ sudo service apache2 restart

Hepsi bu kadar.

Share Button

About İbrahim Gündüz

1983 yılında İstanbul’da doğdu. İlkokul yıllarında cobol ve basic le olan tanışması, yazılıma olan ilgisini arttırdı 2005 yılında. Uludağ Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Elektronik bölümünden mezun olan Gündüz, çeşitli alanlarda faaliyet gösteren kurumlarda yazılım geliştirici olarak görev almıştır. Mesleki ilgi alanları, ölçeklenebilir sistemler, uygulama entegrasyonları ve ödeme sistemleridir. Halen Markafoni back end geliştirici olarak çalışmaktadır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir