Monthly Archives: Kasım 2015

Genel

10 Kasım


Mustafa-Kemal-Atatürk-37
Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı ve rahmetle anıyoruz.

Genel Sürüm Yönetimi

GIT Tricks

Gün içerisinde sıklıkla kullandığım ufak GIT numaralarını sizlerle paylaşmak istedim.

Commit tarihçesini ağaç yapısı halinde göstermek için:

$ git log --graph --decorate --pretty=oneline --abbrev-commit

log: Commit tarihçesini görüntülemek için kullanılır.
–graph: Commit tarihcesinin ağaç yapısı şeklinde görselleştirilmesini sağlar.
–decorate: Dalların birleşme/ayrılma noktaların dal isimlerinni çıktıda görüntüler.
–pretty=oneline: Çıktıdaki her bir commit için tek bir satır görüntülenmesini sağlar.
–abbrev-commit: Commit hash inin 6 karakterden oluşan kısa formatıyla gösterilmesini sağlar.

Beliri bir commit aralığındaki logları görüntülemek için:

$ git log ..

log: Commit tarihçesini görüntülemek için kullanılır.
ref1…ref2 ref1/ref2, tag, dal veya commit gibi belirli bir GIT referansını temsil eder. Aralık alınacağı bilgisi referanslar arasına eklenen ‘..’ ile belirtilir.

Bir dalın, hangi commit den çıktığını görüntülemek için

$ git merge-base  <[branch_adi] | [commit_hash] | [ref_adi] | [HEAD]>

merge-base: Belirli bir dalın taban daldan ayrılma noktasını belirlemek için kullanılır.

Bir git dalının çıktığı noktadan itibaren gerçekleştirilen değişikliklerin listesini almak için:

$ git log $(git merge-base  <[branch_adi] | [commit_hash] | [ref_adi] | [HEAD]> )..<[branch_adi] | [commit_hash] | [ref_adi] | [HEAD]>

Belirli bir commit aralığıında değişen dosyaların listesini görmek için

$ git diff --name-only <[branch_adi] | [commit_hash] | [ref_adi] | [HEAD]>..<[branch_adi] | [commit_hash] | [ref_adi] | [HEAD]>

diff: Belirli bir aralıkta meydana gelen değişiklikler ile ilgili bilgi sağlar.
–name-only: Çıktıda yalnızca dosya ismi görüntülenmesini sağlar.

Belirli bir commit aralığında değişen dosyaların listesini commit bazında görüntülemek için:

$ git log --name-only <[branch_adi] | [commit_hash] | [ref_adi] | [HEAD]>..<[branch_adi] | [commit_hash] | [ref_adi] | [HEAD]>

log: Commit tarihçesini görüntülemek için kullanılır.
–name-only: Her bir commit için çıktıda yalnızca dosya ismi görüntülenmesini sağlar.

Birden fazla dalın merge edildiği bir dalda, yalnızca o dala ait commitleri görüntülemek için:

$ git rev-list --first-parent <[branch_adi] | [commit_hash] | [ref_adi] | [HEAD]>

Yalnız commit hash listesini almak için:

$ git log --abbrev-commit --pretty=format:%h

log: Commit tarihçesini görüntülemek için kullanılır.
–abbrev-commit: çıktıda kısa commit hash lerinin listelenmesini sağlar.
–pretty=format:%h: Çıktıda yalnızca commit hash lerinin yeralmasını sağlar.

Belirli bir commit aralığında, commit tarihcesini tersten almak için:

$ git log --pretty=format:%h --reverse <[branch_adi] | [commit_hash] | [ref_adi] | [HEAD]>..<[branch_adi] | [commit_hash] | [ref_adi] | [HEAD]>

log: Commit tarihçesini görüntülemek için kullanılır.
–abbrev-commit: çıktıda kısa commit hash lerinin listelenmesini sağlar.
–pretty=format:%h: Çıktıda yalnızca commit hash lerinin yeralmasını sağlar.
–reverse: Commit tarihçesinin en eskiden en yeniye sıralanmasını sağlar.

Commit mesajı yazılmamış bir commit in hangi dalda geçtiğini bulmak için:

$ git branch -a --contains 

Belirli bir HEAD commit in hangi dala ait olduğunu öğrenmek için:

$ git rev-parse --abbrev-ref 
Genel

Yönetici Halleri

Bugün de birçoğumuzun çeşitli dönemlerde maruz kaldığı yönetici hallerine değinmek istedik. İçinde sizin dışınızda herşeyin yeraldığı bütçeler, genişleyen ekipler, artan cirolar, yeni projeler… Aklıma gelen, çevreden duyduğum ve buradan paylaşabildiğim çeşitli söylemleri 5 farklı grupta topladım:l2

Şirketin hissedarıymışsınızcasına yapılan motivasyon odaklı söylemler:
* İşler büyüyor, çok güzel projeler yapacağız.
* İşler büyüyor, sayımız artıyor, daha sonra kendi takımını kurarsın.
* Yapacak çok işimiz var, ekip büyüor, sayımız artıyor.
* Ekip büyüor, 2 eleman daha alacağız.

Söz nakde gelince Esnaf_Mod=True olan yönetici deyişleri:
* İlk girişte bu şekilde olsun, 3 ay sonra iyileştirme yaparız.
* Şu elimizdeki işleri bitirelim, mart-nisan gibi bir ayarlama yapacağız.
* Zam dönemi gelmeden zaten birebir görüşmelerle sizleri bilgilendiriyor olacağız.
* Şimdi… Arkadaşlar! Biz zam oranlarını % 10x olarak belirledik ama yukarıdan bir takım kesintiler oldu. Nihayi rakam %2.5x

LPG güdümlü iş çıkardığınızı düşünen yönetici deyişleri:
* Performansından çok memnunuz, takımın çok iyi çalışıyor, gerekeni yapacağız.
* Bütün falanca ekibinin sorumluluğunu da sana veriyor olacğaız, tabi ki mevcut görevine de devam edeceksin ancak filanca ekibine de destek olmanı bekliyoruz.
* Bu konuyla özellikle senin ilgilenmeni rica ediyorum.

Bağlama çeken yönetici deyişleri:
* Arkadaşlar biliyoruz kaliteli kod yazmak istiyorsunuz fakat şu elimizdeki işleri tamamladıktan sorna refactoring için sizlere zaman tanıyacağız.
* Sen şimdi bir süre bu ekipte devam et, biz daha sonra senin pozisyonunu ayarlayacağız.

Umursamaz yönetici söylemleri:
* Evet bu önemli bir konu ama 1-2 dakika içinde bir toplantıya katılmam lazım.
* Siz aranızda organize olun, halledin.

Kariyer değişimi ile gelen edit:

Kazın ayağı öyle değilmiş. Bazen iş yürüsün diye istemediğimiz şekilde davranılabiliniyormuş.