Monthly Archives: Kasım 2013

Genel

Özgür Web Günleri 2013


Bu yıl 22-23 Kasım’da Yeditepe Üniversitesi’nde düzenlenecek olan Özgür Web Günleri etkinliğinde “Gerçek Dünyadan Tasarım Desenleri ve PHP Implementasyonları” konulu sunumumla yeralacağım. Sunumda, tasarım desenlerinin yazılım geliştirme sürecindeki önemi, gerçek hayattaki kullanım alanları ve PHP implementasyonlarını inceleyeceğiz.

Sunum, 22 Kasım 2013 Cuma günü saat 14:00 da 3. nolu salonda gerçekleştirilecektir. Meraklısına duyurulur.

Genel

Python ve MySQL Bağlantı Sorunu

Django ile uygulama geliştirirken veritabanı tercihinizi MySQLden yana kullandığınızda şayet geliştirme ortamınızda gerekli bileşenler yoksa, manage.py ile shell veya runserver çalıştırdığınızda aşağıdaki gibi bir hata iletisi almanız olasıdır.

ImproperlyConfigured: Error loading MySQLdb module: No module named MySQLdb

Sorunu gidermek için pip ile MySQLdb-python paketini kurmak istediğinizde ise, yine şartlar uygun olmadığı takdirde aşağıdaki hata mesajıyla karşılaşabilirsiniz:

Downloading/unpacking MySQL-python
Running setup.py egg_info for package MySQL-python
  sh: mysql_config: not found
  Traceback (most recent call last):
  File "", line 14, in 
  File "/home/vagrant/build/MySQL-python/setup.py", line 15, in 
    metadata, options = get_config()
  File "setup_posix.py", line 43, in get_config
    libs = mysql_config("libs_r")
  File "setup_posix.py", line 24, in mysql_config
    raise EnvironmentError("%s not found" % (mysql_config.path,))
  EnvironmentError: mysql_config not found
  Complete output from command python setup.py egg_info:
  sh: mysql_config: not found

Traceback (most recent call last):

File "", line 14, in 

File "/home/vagrant/build/MySQL-python/setup.py", line 15, in 

  metadata, options = get_config()

File "setup_posix.py", line 43, in get_config

  libs = mysql_config("libs_r")

File "setup_posix.py", line 24, in mysql_config

  raise EnvironmentError("%s not found" % (mysql_config.path,))

EnvironmentError: mysql_config not found

Çözüm:

1- Pip paket yöneticisini kurun (pip kuruluysa bu adımı geçebilirsiniz.)

 $ sudo apt-get install python-pip 

2- Pip paketini güncelleyin.

$ sudo pip install -U pip

3- python-dev ve libmysqlclient-dev paketlerini kurun.

$ sudo apt-get install python-dev libmysqlclient-dev

4- MySQLdb-python paketini kurun.

$ sudo pip install MySQL-python